top of page

ZAMESTNANCI

naši zamestnanci

MGR. VALÉRIA KALATOVIČOVÁ

Riaditeľka

KRISTÍNA SMETANKOVÁ

ekonómka

BC. BEÁTA ADAMKOVIČOVÁ

učiteľka

ZUZANA GRAVECZOVÁ

učiteľka

IVETA GUĽASOVÁ

učiteľka

ĽUBUŠA HANUDEĽOVÁ

učiteľka

BC. ZUZANA JUSTIŇÁKOVÁ

učiteľka

MGR. ZUZANA KAKALEJČÍKOVÁ

učiteľka

KARIN KOLARČÍKOVÁ

učiteľka

ADRIÁNA LAMOŠOVÁ KNAPÉ

učiteľka

BC. MARTA LIČKOVÁ

učiteľka

BC. MARTINA MEZEŠOVÁ

učiteľka

MGR. JANA POTOCKÁ

učiteľka

DIS. EVA PLANČÁROVÁ

učiteľka

MGR. TERÉZIA ŠTOFKOVÁ

učiteľka

BIBIANA UHRIN KUBUSOVÁ

učiteľka

RENÁTA TOTHOVÁ

učiteľka

VERONIKA VAŇOVÁ

učiteľka

ZDENKA BUNDZIKOVÁ

školníčka

EVA ČUBOVÁ

upratovačka

ADRIÁNA KRIŠTANOVÁ

upratovačka

ANNA LUTERÁNOVÁ

upratovačka

MARTINA MIŠENČIK FERKOVÁ

vedúca školskej jedálne

MARTINA NEŠŤÁKOVÁ

kuchárka

ĽUBICA TKÁČOVÁ

kuchárka

SLÁVKA ONDISOVÁ

pomocná kuchárka

TATIANA ŠTEFANIKOVÁ

pomocná sila v kuchyni

bottom of page