ZAMESTNANCI

naši zamestnanci

MGR. VALÉRIA KALATOVIČOVÁ

Riaditeľka

KRISTÍNA SMETANKOVÁ

ekonómka

BC. BEÁTA ADAMKOVIČOVÁ

učiteľka

OĽGA BAŠISTOVÁ

učiteľka

JANKA ČURILOVÁ

učiteľka

KATARÍNA FERENCOVÁ

učiteľka

ZUZANA GRAVECZOVÁ

učiteľka

IVETA GUĽASOVÁ

učiteľka

ĽUBUŠA HANUDEĽOVÁ

učiteľka

BC. ZUZANA JUSTIŇÁKOVÁ

učiteľka

KARIN KOLARČÍKOVÁ

učiteľka

BC. MARTA LIČKOVÁ

učiteľka

BC. MARTINA MEZEŠOVÁ

učiteľka

DIS. EVA PLANČÁROVÁ

učiteľka

HELENA OLEXOVÁ

učiteľka

BIBIANA UHRIN KABUSOVÁ

učiteľka

RENÁTA TOTHOVÁ

učiteľka

VERONIKA VAŇOVÁ

učiteľka

ZDENKA BUNDZIKOVÁ

školníčka

EVA ČUBOVÁ

upratovačka

ANNA LUTERÁNOVÁ

upratovačka

ADRIÁNA KRIŠTANOVÁ

upratovačka

MARTINA MIŠENČIK FERKOVÁ

vedúca školskej jedálne

ZUZANA MRUZOVÁ

kuchárka

ĽUBICA TKÁČOVÁ

kuchárka

MARTINA NEŠŤÁKOVÁ

pomocná sila v kuchyni

TATIANA ŠTEFANIKOVÁ

pomocná sila v kuchyni