top of page
Library

RADA ŠKOLY

Zloženie Rady školy pri MŠ Zemplínska

Predseda:

Renáta Tothová

Členovia:

Martina Mézešová

Zdenka Bundziková

Zuzana Tkáčová

Daniela Mrouahová

Rudolf Dupkala

Mária Majirská

Tomáš Dzurenda

Gabriel Cubjak

Ivana Rimáková

Jozef Šoltis

bottom of page