top of page

ČERVÍCI

2. trieda
Učiteľky:
Ľubuša Hanudeľová
Bibiána Uhrin Kubusová
Kontakt do triedy: 0948046977

POHÁR VEDY

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

DEŇ DETÍ (2022)