Teenage Students Raising Hands

ROZDELENIE TRIED

Zvieratka

Detičky rozdeľujeme do tried 1-8 a každá skupina má názov niektorého z obľúbených zvieratok