ORGANIZAČNÝ PORIADOK

PRIHLÁŠKA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

INFORMOVANY SÚHLAS O POKRAČOVANÍ PPV

ŽIADOSŤ O POKRAČOVANIE PPV

POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ OD 1.5.2021

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
MATERSKEJ ŠKOLY ZEMPLÍNSKA 2, PREŠOV
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020