top of page
canteen.png

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ kontakt: 051 7706039

Vyhlasovanie zo stravy je možné do 14,00 hod predchádzajúceho dňa e-mailom: jedalenzemplinska@gmail.com

bottom of page