SOVIČKY

8. Trieda

Trieda sovičiek je trieda menších rozmerov. Navštevujú ju deti, ktoré sú najmladšie v materskej škole. Vek detí je 2,5 - 3 roky.