top of page

SOVIČKY

8. trieda
Učiteľky:
Renáta Tóthová
Karin Kolarčíková
Mgr. Dominika Suchá
Mgr. Valéria Kalatovičová
Kontakt do triedy: 0949579450

Trieda sovičiek je trieda menších rozmerov. Navštevujú ju deti, ktoré sú najmladšie v materskej škole. Vek detí je 2,5 - 3 roky.

bottom of page