top of page

Oznam - riaditeľské voľno 30.10. - 31.10.2023

V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 150 ods. 5 riaditeľka Materskej školy Zemplínska 2, Prešov oznamuje zákonným zástupcom detí, že

v dňoch 30.10 - 31.10.2023

bude prevádzka materskej školy prerušená a deťom poskytuje riaditeľské voľno.

Opätovný nástup do materskej školy je 2.11.2023.
29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page