Oznam o prijímaní žiadosti na školský rok 2021/2022

Aktualizace: dub 23Materská škola Zemplínska 2 v Prešove prijíma žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 3.5.2021 do 17.5.2021

Žiadosť si môžete stiahnúť tu:

Ziadostoprijatie2021_rodic
.doc
Download DOC • 50KB

Po tomto termíne vyhodnotí všetky žiadosti a do materskej školy budú prijaté deti na základe stanovených kritérií:

1. na povinné predprimárne vzdelávanie deti, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou,

2. na povinné predprimárne vzdelávanie deti, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní

3. deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu

4. deti zo spádovej oblasti materskej školy

5. v prípade voľnej kapacity aj ďalšie deti

pričom pri prijímaní sa zohľadňuje aj vek detí nasledovne:

• 5 ročné deti

• 4 ročné deti

• 3 ročné deti

• v rámci prevádzkových možností deti staršie ako 2 roky, ktoré majú osvojené základné hygienické návyky a komunikačné zručnosti (bez plienok, pije z pohára, vie jesť lyžicou, rozumie pokynom a pod.).

Po ukončení prijímacieho konania budú rodičia, resp. zákonní zástupcovia informovaní elektronickou poštou, telefonicky alebo klasickou poštou.

Formulár žiadosti si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo na vyžiadanie Vám bude zaslaný e-mailom


Kontakt

e-mail: ms.zemplinska@condornet.sk​ tel : 051 7705514293 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše